Menu
MikroregionKralovicko

Pěší turistika

Mikroregion Kralovicko má mírně zvlněnou, hustě zalesněnou krajinu, příjemnou pro rodinné výlety. Je protkána poměrně hustou sítí značených turistických stezek a nabízí rovněž několik naučných cest. Mezi ně patří například Naučná stezka Sklárna u Žihle, naučná stezka v Kožlanech a také dvě atypické naučné stezky, z nichž jedna, Cesta slovanských bohů, informuje o božstvech našich dávných předků, jejichž uctívání zanechalo stopy v našich zvycích a pohádkách, a druhá, Cesta jediného boha, seznamuje se zajímavými věcmi souvisejícími s křesťanstvím. Obě najdeme u obce Bílov.

Cesta slovanských bohů            

 Cesta slovanských bohů                               

 

 

 

 

Cesta jediného boha

Cesta jediného boha