Menu
MikroregionKralovicko

Kulturní střediska

Většina akcí pořádaných v Mikroregionu Kralovicko je zveřejňována Městským kulturním střediskem v Kralovicích, které sídlí v lidovém domě Kralovice, Na Palcátech 352,