Menu
MikroregionKralovicko

Akce v obcích mikroregionu

Informace o tom, co se děje v mikroregionu:

Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici nabízí na svých stránkách seznam zajímavých akcí v roce 2009 - http://www.marianskatynice.cz/

Obec Bílov postavila v roce 2008 ve spolupráci s Plzeňským krajem, Muzeem v Mariánské Týnici, SOŠ Plasy, Gymnaziem Plasy a obcemi Kralovice, Potorov a Sedlec naučnou stezku Cesta jediného boha. Stezka navazuje na  naučnou stezku Cesta slovanských bohů, postavenou obcí Bílov v roce 2006. Chce zatraktivnit oblast pro turisty a tím přispět k rozvoji cestovního ruchu a podnikání s ním spojeného, chce však zatraktivnit kraj i pro místní občany, nabídnout možnosti putování na kolech, koních nebo pěšky po značených trasách krásnými kouty našeho regionu. Nová naučná stezka propojuje symbolicky nejstarší památku Kralovicka, románský kostel sv. Mikuláše v Potvorově, s nejvýznamnější kralovickou památkou, barokní Mariánskou Týnicí. Na patnácti cedulích se můžeme seznámit s tématy suvisejícími s křesťanstvím, které naši kulturu, morálku a tedy celkový pohled na život po více než tisíc let formovalo. Obrazový materiál je většinou převzat ze sbírek Muzea v Mariánské Týnici, některé kresby jsou díly studentů Gymnazia Plasy. Stezka byla slavnostně otevřena 25.dubna 2009. Další informace na www.bilovukralovic.cz, na www.evee.cz.