Menu
MikroregionKralovicko

Hipoturistika

At vám koně jdou...V roce 2007 vznikl z iniciativy několika subjektů Klub hipoturistiky Plzeňského kraje. Podařilo se mu získat podporu PK k tomu, aby napříč jeho územím vytipoval a vyznačil páteřní trasy hipostezek. Ty naváží na koňské stezky v sousedních krajích tak, že zájemci o tuto formu turistiky budou moci cestovat po standartně vyznačených trasách napříč celou Českou republikou, popřípadě i do sousedních států, na jejichž cesty naše stezky navazují. Kromě standartního značení nabízíme i hustou síť stanic, v kterých je možno i se svým koněm přenocovat a občerstvit se. Tak ať vám koně jdou!

Více info na www.hipostezkypk.cz

Do regionu mikroregionu Kralovicko přichází hipostezka ze dvou směrů:  hlavní červená od Zvíkovce přes Hedecko do Strachovic, Vysoké Libyně, Bílova a odtud je vyznačeno její pokračování přes Potvorov a Chrašťovice do Štichovic. Modrá, vedlejší trasa, jde do Bílova z Jesenice. Obě trasy začínají v oblasti Drážďan.

Pokud by někdo měl zájem se na tuto stezku připojit s ubytováním a ustájením, popř. nabídkou něčeho dalšího, kontaktujte Klub hipoturistiky PK na www.hipostezkypk.cz.

www.hipostezkypk.cz