Obsah

soutez regionalnich vyobcuInformace o tom, co se děje v mikroregionu:

 

Centrum celoživotního vzdělání při G + SOŠ Plasy

a Městská knihovna Plasy ve spolupráci s MěÚ Plasy

uvádějí

ve středu 16.ledna 2013 

od 17.00 hodin v kině Střela

v Plasích

přednášku

Stanislava Motla

redaktor pořadu Na vlastní oči a Stopy, fakta, tajemství, spisovatel, cestovatel, investigativní novinář…

na téma

MRAKY NAD BARRANDOVEM

Sláva a zatracení  českých  filmových hvězd v době  Protektorátu

a v časech poválečných ortelů (Adina Mandlová, Lída Baarová, Nataša

Gollová, Raoul Schránil, Svatopluk Beneš, Karel Hašler a další )

 

 

 

Obec Bílov postavila v roce 2008 ve spolupráci s Plzeňským krajem, Muzeem v Mariánské Týnici, SOŠ Plasy, Gymnaziem Plasy a obcemi Kralovice, Potorov a Sedlec naučnou stezku Cesta jediného boha. Stezka navazuje na  naučnou stezku Cesta slovanských bohů, postavenou obcí Bílov v roce 2006. Chce zatraktivnit oblast pro turisty a tím přispět k rozvoji cestovního ruchu a podnikání s ním spojeného, chce však zatraktivnit kraj i pro místní občany, nabídnout možnosti putování na kolech, koních nebo pěšky po značených trasách krásnými kouty našeho regionu. Nová naučná stezka propojuje symbolicky nejstarší památku Kralovicka, románský kostel sv. Mikuláše v Potvorově, s nejvýznamnější kralovickou památkou, barokní Mariánskou Týnicí. Na patnácti cedulích se můžeme seznámit s tématy suvisejícími s křesťanstvím, které naši kulturu, morálku a tedy celkový pohled na život po více než tisíc let formovalo. Obrazový materiál je většinou převzat ze sbírek Muzea v Mariánské Týnici, některé kresby jsou díly studentů Gymnazia Plasy. Stezka byla slavnostně otevřena na jaře 2009. Další informace na www.evee.cz  nebo v rubrice Turistika a sport.

 

Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici nabízí na svých stránkách seznam zajímavých akcí v roce 2009 - http://www.marianskatynice.cz/